آموزش مجازی


برای تمامی دانش آموزان مطابق پایه تحصیلی نام کاربری و گذرواژه تعریف شده است. برای اطلاع از طریقه استفاده از اسکای روم و نام کاربری و گذرواژه به اطلاعیه زیر مراجعه بفرمایید.


نام کاربری و گذرواژه دانش آموزان

نام کاربری : s + کدملی دانش آموز (حروف کوچک)

گذرواژه : p + چهار رقم آخر کدملی دانش آموز (حروف کوچک)


موارد مورد توجه:

رشته هوانوردی

filter_2

کلاس مجازی پایه یازدهم

ورود

filter_3

کلاس مجازی پایه دوازدهم

ورود

dashboard

سامانه سنجش

ورود

archive

سامانه آرشیو

ورودapps

آموزش مجازی سال گذشته

ورود

assessment

آزمون آنلاین

ورود